Svojim dugogodišnjim iskustvom i širokom lepezom financijskih usluga te educiranim zaposlenicima FIMA vrijednosnice su prepoznate od strane klijenata kao jedna od vodećih brokerskih kuća na teritoriju RH i regionalnim tržištima.

Zadovoljstvo naših klijenata mjerimo razinom kvalitete naše usluge i pouzdanosti koja je od osobitog značaja za sve sudionike tržišta kapitala. Profesionalni pristup, visoka razina usluge, iskustvo i težnja unapređenju kvalitete, osiguravaju nam povjerenje naših klijenata.

Naše usluge uključuju:

  • Trgovanje vrijednosnim papirima
  • Trgovanje vrijednosnicama u regiji
  • Upravljanje portfeljima
  • Investicijsko savjetovanje
  • Agenturu i pokroviteljstvo izdanja
  • Korporativni broker
  • Prodaju udjela u fondovima
  • Trgovanje vrijednosnim papirima obuhvaća kupnju i prodaju vrijednosnih papira koji kotiraju na Zagrebačkoj burzi d.d. i tržištima regije te postupak namire provedenih transakcija.

Korištenju ove usluge prethodi sklapanje Ugovora o brokerskim uslugama, čime stječete mogućnost trgovanja vrijednosnim papirima na tržištu Republike Hrvatske, ali i na bilo kojem drugom inozemnom tržištu vezano uz koje smo ispunili zakonske preduvjete za trgovanje. Uz posredovanje FIMA Vrijednosnica, osim na tržištu Republike Hrvatske, trenutno je moguće i trgovanje vrijednosnim papirima na tržištu Republike Srbije.

Za ostale informacije vezano uz trgovanje vrijednosnim papirima potrebno je kontaktirati jednog od naših ovlaštenih brokera koji će Vas uputiti u proceduru trgovanja vrijednosnim paprima, te će odmah po primitku tražene dokumentacije obaviti kupnju ili prodaju dionica sukladno Vašem nalogu.

Kontakt s našim brokerima, kao i zadavanje naloga možete obaviti telefonski, putem FIMA eTrade ili uz osobni kontakt s brokerom u poslovnim prostorijama. FIMA eTrade trgovanje je usluga kojom je našim klijentima omogućen elektronski način zadavanja naloga, kontakt s brokerom, uvid u portfelj kao i u cijene vrijednosnih papira.
Globalizacijski trendovi i razvoj zemalja regije počinju brisati granice kapitalu koji se sve dinamičnije prelijeva iz jedne u drugu regiju. Neminovnost slobodnog protoka kapitala u regiji daje obavezu FIMA Vrijednosnicama da partnerima omogući što kvalitetniji i efikasniji pristup navedenim tržištima.

Prisutni smo na sljedećim tržištima:

Republika Srbija
Beogradska berza

Bosna i Hercegovina
Sarajevska berza
Banjalučka berza

Ukrajina
PFTS Stock Exchange
FIMA Vrijednosnice pružaju uslugu upravljanja portfeljem vrijednosnih papira i drugom financijskom imovinom. U suradnji s našim timom profesionalaca, sastavljenim od licenciranih investicijskih savjetnika i iskusnih analitičara nudimo Vam individualni pristup u identificiranju Vaših investicijskih ciljeva i Vaše tolerancije na rizik, kako bi na taj način kreirali optimalnu investicijsku strategiju.

Vašu imovinu ulažemo poštujući suvremena načela upravljanja portfeljima, i to na hrvatskom tržištu kapitala i/ili na nekom od tržišta regije u pogledu kojih smo ostvarili i zadovoljili zakonske preduvjete za trgovanje. Također pratimo i svakodnevno analiziramo kretanja na tržištu kapitala te evaluiramo potrebe za realokacijom portfelja na temelju globalnih i regionalnih makroekonomskih utjecaja, tržišnih trendova ili na temelju promjene Vaših investicijskih potreba.

Osigurali smo uvjete svakodnevnog pregleda alokacije Vašeg portfelja kao i redovnog, temeljitog i transparentnog izvještavanja o svim promjenama u Vašem portfelju sukladno zakonskim odredbama, ali i na Vaš individualni zahtjev.
Usluga investicijskog savjetovanja i individualni pristup naših licenciranih investicijskih savjetnika pomaže vam u pravilnom pristupu pri donošenju ulagačkih odluka na tržištu kapitala.

U skladu sa Vašim preferencijama i potrebama, a koristeći naša znanja i višegodišnje iskustvo na tržištu kapitala oblikujemo strategiju prilagođenu Vašim zahtjevima. Odabirom strategije i pažljivom selekcijom i analizom vrijednosnih papira predlažemo Vam ulaganje koje je usmjereno na ostvarenje vaših postavljenih investicijskih ciljeva.

Individualan pristup, profesionalnost, iskustvo i sistematičnost, samo su neke od odlika kojima se ponosimo i koje čine našu komparativnu prednost.
U poslove s vrijednosnim papirima također ubrajamo i agenturu te pokroviteljstvo izdanja (underwriting).

Agentura podrazumijeva tehničku podršku izdavatelju odnosno rješavanje potrebne dokumentacije, komunikaciju s nadležnim institucijama (HANFA i SKDD) te alokaciju upisanih vrijednosnih papira (dionica, obveznica, komercijalnih zapisa) i isplatu novčanih sredstava izdavatelju.

FIMA Vrijednosnice su do sada uspješno bile agent trima izdavateljima:

ZIF FIMA Proprius,
ZIF Jadran kapital
ZIF Učka Marijan

Osim ove tri agenture uspješno je provedena i dokapitalizacija ZIF-a Breza, te određen broj agentura sa privatnom ponudom.

Pokroviteljstvo izdanja (underwriting) je znatno kompleksniji i rizičniji posao u odnosu na agenturu. Ovu uslugu najčešće pružaju najveće banke ili investicijske institucije, te sindikati istih, gdje pokrovitelj osigurava i uspješnost izdanja vlastitim kapitalom, te preuzima sve rizike povezane s novim izdanjima.
Tržišta kapitala širom svijeta uslugu korporativnog brokera smatraju standardom za kompaniju čiji vrijednosni papiri kotiraju na uređenom tržištu kapitala - burzi. Takvu cjelovitu uslugu na tržištu kapitala može pružiti isključivo multidisciplinarni profesionalni tim brokera i analitičara, te prema potrebi i investicijskih profesionalaca s potrebnim znanjima, iskustvima i najnovijim informacijama s tržišta kapitala.

FIMA Vrijednosnice spadaju među rijetke sudionike hrvatskog tržišta kapitala koji, zbog svog višegodišnjeg iskustva, globalne i regionalne prisutnosti, te sinergijskog efekta cijele FIMA Grupe, pružaju upravo ovakvu vrstu usluge prema smjernicama i načelima suvremene financijske prakse.