FIMA Vrijednosnice brokerska kuća od svog osnutka 1999. godine nalaze se među najuspješnijim brokerskim kućama u Republici Hrvatskoj.

Registrirani smo za obavljanje sljedećih djelatnosti:
- kupnje i prodaje vrijednosnih papira po nalogu nalogodavca (u svoje ime, a za tuđi račun)
- poslove posebne burzovne trgovine
- upravljanja portfeljem vrijednosnih papira za račun klijenata
- investicijskog savjetovanja, poslova transfernog agenta
- obavljanje poslova agenta izdanja pri izdavanju novih vrijednosnih papira
- pokroviteljstvo izdanja.