19 godina iskustva u trgovanju vrijednosnim papirima i upravljanju portfeljima
 prisutnost na regionalnim i globalnim tržištima kapitala

  •  8 licenciranih brokera i 2 licencirana investicijska savjetnika
  •  FIMA eTrade internet trgovanje sa preko 8.000 korisnika (bez troškova upisnine i mjesečne naknade)
  •  dostupnost analiza izdavatelja vrijednosnih papira i strategija ulaganja