Home Vijesti

Main MenuDesigned by:

vijesti
EU FONDOVI SPLIT PDF Print E-mail

EU FONDOVI SPLIT

VEZANI ZASTUPNIK FIMA VRIJEDNOSNICE BROKERSKE KUĆE

VIŠE O NAMA NA BESPLATNOM TELEFONU: 0800-200-155 ILI NA MOB: 091-3-1111-03

OSOBNO NAS MOŽETE POSJETITI NA ADRESI VIŠKA 19, 21 000 SPLIT

Otvorena prva dva natječaja za poduzetnike namijenjena proizvodnji iz OP „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 9. travnja 2015. prva dva Poziva na dostavu projektnih prijava iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. namijenjena mikro, malim i srednjim poduzetnicima. Poduzetnicima će iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu dva Poziva biti dodijeljeno ukupno 1,13 milijardi kuna bespovratnih sredstava i to: 760.000.000 kuna za natječaj „Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu“ odnosno 357.200.000 kuna na natječaju „Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP“. Ukoliko se projekt odnosi na izgradnju proizvodnih kapaciteta i ulaganje u opremu, najniži iznos bespovratnih sredstava koji mu se može dodijeliti je 1.500.000 kuna i ne može prijeći 15.000.000 kuna. Za projekte koji se odnose na ulaganja u proizvodnu tehnologiju bespovratna sredstva koja se mogu dodijeliti za pojedini projekt ne mogu biti niža od 500.000 kuna niti viša od 5.000.000 kuna. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenih Poziva na dostavu projektnih prijava do 31. prosinca 2020. godine, odnosno do iskorištenja sredstava. Prijave na natječaje kreću od 11. svibnja 2015. godine.
 
EU FONDOVI SPLIT PDF Print E-mail

EU FONDOVI SPLIT

VEZANI ZASTUPNIK FIMA VRIJEDNOSNICE BROKERSKE KUĆE

VIŠE O NAMA NA BESPLATNOM TELEFONU: 0800-200-155 ILI NA MOB: 091-3-1111-03

OSOBNO NAS MOŽETE POSJETITI NA ADRESI VIŠKA 19, 21 000 SPLIT

HBOR – Vaš partner u korištenju EU fondova: financiranje EU projekata uz kamatnu stopu već od 3% Zahtjev za kredit HBOR-u može se predati nakon predaje natječajne dokumentacije nadležnom tijelu za provedbu EU fondova. Prethodne konzultacije s HBOR-om su preporučljive. HBOR-ovim sredstvima možete povoljno kreditirati projekte javnog i privatnog sektora te ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice koji se sufinanciraju sredstvima EU fondova. Kreditom se mogu financirati troškovi provedbe projekta i to uz prihvatljive izdatke (dio projekta koji će se kandidirati za EU bespovratna sredstva ), i neprihvatljivi izdaci, odnosno izdaci koji čine dio projekta, a koje nije moguće kandidirati za bespovratna sredstva. Na ovaj način HBOR omogućava zatvaranje cjelokupne financijske konstrukcije potrebne za provedbu projekta. Zahtjev za odobrenje kreditnih sredstava po ovom programu mogu podnijeti svi subjekti koji zadovoljavaju uvjete natječaja u okviru kojeg podnose zahtjev i to odmah nakon predaje natječajne dokumentacije nadležnoj agenciji. Prethodne konzultacije s bankom su preporučljive. Krediti se odobravaju izravno i putem poslovnih banaka s rokom otplate do 14 godina , odnosno 15 godina ovisno o programu uz kamatnu stupu već od 3%. U okviru ovih programa kreditiranja predviđena je mogućnosti izdavanja bankarske garancije za povrat predujma iz EU bespovratnih sredstava, i to za investitore koji će podnositi izravni zahtjev za kredit u HBOR i koji će nadležnom tijelu za provedbu EU fondova podnositi zahtjev za isplatu predujma. HBOR može, na zahtjev takvih investitora, izdati bankarsku garanciju za povrat predujma u korist nadležnog tijela. Zahtjev za izdavanje bankarske garancije s pripadajućom dokumentacijom dostavlja se u HBOR zajedno sa zahtjevom za kredit.
 
EU FONDOVI SPLIT PDF Print E-mail

EU FONDOVI SPLIT

VEZANI ZASTUPNIK FIMA VRIJEDNOSNICE BROKERSKE KUĆE

VIŠE O NAMA NA BESPLATNOM TELEFONU: 0800-200-155 ILI NA MOB: 091-3-1111-03

OSOBNO NAS MOŽETE POSJETITI NA ADRESI VIŠKA 19, 21 000 SPLIT

Otvoreno e-savjetovanje – “Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u potpomognutim područjima kroz IKT“ Otvoreno je e-savjetovanje za natječaj “Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u potpomognutim područjima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)”. E-savjetovanje traje do 15. svibnja ove godine, a izvješće istog, kako je najavljeno, bit će objavljeno 29. svibnja. Sudjelovati u e-savjetovanju možete putem slanja komentara i prijedloga. Objava poziva se očekuje u krajem lipnja. Poziv je namijenjen malim i srednjim poduzećima koja posluju u jedinicama regionalne i lokalne samouprave u potpomognutim područjima sukladno indeksu razvijenosti, a cilj Poziva je razvoj mikro, malih i srednjih poduzetnika, kao i razvoj novih kompetencija.
 
EU FONDOVI SPLIT PDF Print E-mail

EU FONDOVI SPLIT

VEZANI ZASTUPNIK FIMA VRIJEDNOSNICE BROKERSKE KUĆE

VIŠE O NAMA NA BESPLATNOM TELEFONU: 0800-200-155 ILI NA MOB: 091-3-1111-03

OSOBNO NAS MOŽETE POSJETITI NA ADRESI VIŠKA 19, 21 000 SPLIT

U nastavku donosimo pregled izdvojenih aktualnih otvorenih natječaja: 1. Izgradnja proizvodnih kapaciteta malih i srednjih poduzeća i ulaganja u opremu (3d1.1.1.) Predmet poziva je poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a poticanjem ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, posebice kroz izgradnju i opremanje poslovnih jedinica. Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava za razdoblje od 2014. do 2020. godine je 760.000.000 kuna. Rok za prijavu: 31.12.2020. 2. Ulaganje u proizvodnu tehnologiju malih i srednjih poduzeća (3d1.1.2.) Predmet natječaja je poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a poticanjem ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, posebice kroz opremanje poslovnih jedinica Ukupan iznos raspoloživih sredstava za razdoblje od 2014. do 2020. godine je 357.200.000 kuna. Rok za prijavu: 31.12.2020. 3. Cjeloživotno obrazovanje za obrtnike Cilj ovog Otvorenog javnog poziva je poticanje obrazovanja za obrtništvo u svrhu ulaska kvalitetnih i motiviranih kadrova u obrtništvo koji mogu pridonijeti rastu i razvoju obrtništva. Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 2.000.000 kuna. Rok za prijavu: 13.11.2015. 4. Natječaj za provedbu podmjere 7.1. – operacije 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“ Predmet natječaja je dodjela sredstava za „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti“. Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 21.000.000 kuna. Rok za prijavu: 11.05.2015. 5. Vinska omotnica: Javni natječaj za mjeru promidžba na tržištima trećih zemalja iz nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 1.000.000 eura. Rok za prijavu je 30.04.2015. 6. Program URBACT III – 1. poziv za dostavu projektnih prijedloga Cilj projektnih prijedloga za prijavu na natječaj je izgradnja kapaciteta u gradovima koji izrađuju ili provode integrirane strategije (odnosno akcijske planove) održivog urbanog razvoja. Najviša vrijednost projekata u prvoj fazi je 100.000 eura. Rok za prijavu: 16.06.2015.
 
EU FONDOVI SPLIT PDF Print E-mail

EU FONDOVI SPLIT

ZASTUPNIK FIMA VRIJEDNOSNICE BROKERSKE KUĆE U SPLITU

VIŠE O NAMA NA BESPLATNOM BROJU 0800-200-155 ILI NA MOBILNOJ JEDINICI: 091-3111103

Pogledajte koji su trenutačno najaktualniji natječaji iz fondova Europske unije! Na trenutno otvorene natječaje mogu se prijaviti udruge, visokoobrazovne institucije, istraživači, mala i srednja poduzeća, fizičke osobe, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, razvojne agencije i druge organizacije na području Hrvatske i EU! Pronađite natječaj koji vam odgovara, počnite s pripremom projekata već danas i dobijte sredstva EU za vašu organizaciju! U nastavku donosimo pregled izdvojenih aktualnih otvorenih natječaja: 1. Konkurentnost turističkog gospodarstva – 2015. Ciljevi programa sukladni su s Akcijskim planovima Strategije razvoja turizma RH do 2020. godine za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma. Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 29.194.000 kuna. Rok za prijavu: 30.03.2015. 2. Javni poziv – Potpore inovacijskom procesu Program III: Suradničko istraživanje i razvoj – IRCRO Ciljevi programa su poticati mala i srednja poduzeća na povećanje svojih IR aktivnost, njegovati i jačati veze između gospodarstva i znanosti, bolje iskoristiti postojeću infrastrukturu i znanja na ZII, pomoći malim i srednjim poduzećima da skrate vremenski ciklus za provedbu istraživačko razvojnog projekta, poticati znanstveno-istraživačke institucije na suradnju s gospodarstvom. Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava putem ovog Programa je 14.000.000 kuna. Rok za dostavu pretprijave (Faza 1) je 01. travnja 2015. godine a rok za dostavu prijave (Faza 2) je 1. lipnja 2015. godine. 3. Poduzetnički impuls 2015: Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije Cilj ovog Javnog poziva je putem ciljane potpore za razvojna ulaganja povećati zaposlenost, te jačati konkurentnost, poticati rast i razvoj mikro i malih gospodarskih subjekata, koji svojim poslovanjem ostvaruju tržišnu uspješnost. Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 8.500.000 kuna. Rok za prijavu: 13.04.2015. 4. Poduzetnički impuls 2015: Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti Cilj ovog Javnog poziva je jačanje konkurentnosti mikro gospodarskih subjekta i poticanje njihovog rasta kroz ciljanu potporu razvojnim ulaganjima. Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 5.000.000 kuna. Rok za prijavu: 13.04.2015. 5. Poduzetnički impuls 2015: Cjeloživotno obrazovanje za obrtnike Cilj ovog Otvorenog javnog poziva je poticanje obrazovanja za obrtništvo u svrhu ulaska kvalitetnih i motiviranih kadrova u obrtništvo koji mogu pridonijeti rastu i razvoju obrtništva. Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 2.000.000 kuna. Rok za prijavu: 13.11.2015. 6. Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – faza II (HR.3.1.19) Opći cilj natječaja je poboljšanje relevantnosti i kvalitete obrazovne ponude ustanova za obrazovanje odraslih te jačanje profesionalnih kapaciteta provoditelja obrazovanja odraslih kako bi se postiglo povećanje konkurentnosti polaznika na tržištu rada. Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 29.030.000 kuna. Rok za prijavu: 20.04.2015.
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 78

Valid XHTML and CSS.