Home Vijesti
vijesti
EU FONDOVI SPLIT PDF Print E-mail
EU FONDOVI SPLIT V.ZASTUPNIK FIMA VRIJEDNOSNICE BROKERSKE KUĆE VIŠE O NAMA NA BESPLATNOM TELEFONU: 0800-200-155 ILI OSOBNO NA ADRESU: VIŠA 19(BAČVICE) 21 0000 SPLIT Otvoren je natječaj “Obrazovanje za poduzetništvo i obrt” Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je natječaj pod nazivom “Obrazovanje za poduzetništvo i obrt” koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u sklopu operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. Ovaj poziv na dostavu projektnih prijedloga provodi se u sklopu Prioritetne osi 1 Podrška pristupu održivom zapošljavanju i prilagodljivosti radne snage. Pozivom će se nastojati podići razina kvalitete stručnog obrazovanja i usavršavanja, poticat će se poduzetnička kultura u društvu te razvoj pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju u poduzetništvu, a sve s ciljem povećanja stope samozapošljavanja i zapošljavanja. Ciljane skupine stoga su subjekti malog gospodarstva, obrazovne institucije i ustanove, asocijacije poduzetnika, obrtnika i zadrugara, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i poduzetničke potporne institucije. Potpora u ovom Pozivu na dostavu projektnih prijava osigurat će se za dvije vrste projekata te će stoga oni biti podijeljeni u dvije Grupe. Grupa 1. pod nazivom “Edukacija poduzetnika i obrtnika” za svoj cilj ima podizanje razine kvalitete stručnog obrazovanja i usavršavanja u poduzetništvu te usvajanje znanja i vještina kao ključnih kompetencija za poduzetništvo. Grupa 2. “Promocija poduzetništva i obrta” cilja na poticanje poduzetničke kulture u društvu te razvoj pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju. Najniži iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 30.000,00 kn, a najveći 300.000,00 kn te se projekti mogu sufinancirati u maksimalnom iznosu od 95% prihvatljivih troškova. Ukupna sredstva koja se mogu dodijeliti iznose 18.023.000 kuna. Prijave se mogu predati najkasnije do 01. listopada 2014. godine do 15.30 sati, poštom ili osobno u Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije.
 
EU FONDOVI SPLIT PDF Print E-mail
EU FONDOVI SPLIT V.ZASTUPNIK FIMA VRIJEDNOSNICE BROKERSKE KUĆE VIŠE O NAMA NA BESPLATNOM TELEFONU: 0800-200-155 ILI OSOBNO NA ADRESU: VIŠA 19(BAČVICE) 21 0000 SPLIT Objavljen prvi natječaj koji je sufinanciran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za programsko razdoblje 2014. – 2020. Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je prvi natječaj u Republici Hrvatskoj sufinanciran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za programsko razdoblje 2014. – 2020. Radi se o Natječaju za Ugovor za izvođenje radova na izgradnji Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe, takozvani SEECEL. Procijenjena vrijednost nabave za radove premašuje 226 milijuna kuna, a ministar Maras navodi kako se ovdje radi „o jednom od najvećih, ako ne i najvećem investicijskom projektu u gradu Zagrebu naredne godine, koji će donijeti nova radna mjesta, ali i omogućiti Hrvatskoj da ima agenciju koja će se baviti razvojem poduzetništva“. Ministar je također najavio kako će u listopadu biti raspisan niz novih natječaja za sredstva iz EU. Novi, moderni, SEECEL centar, sa prostorima za treninge, smještajnim kapacitetima za polaznike treninga i inovativnim parkom, djelovat će kao stručna pomoć i podrška u razvoju politika i njihovih koncepata za zemlje kandidatkinje i pretpristupnice u EU. Buduća zgrada SEECEL-a biti će smještena u Zagrebu, na Kajzerici, a objedinit će više sadržaja različitih namjena te će buduća zgrada Centra imati pet funkcionalnih cjelina: uredski dio, dio za razmjenu znanja, smještajni i ugostiteljski dio, servisni dio i garaža, vanjski prostori ‐ Inovacijski park, a ukupna joj se površina rasprostire na 15.410 kvadratnih metara. Natječaj je objavljen 26. srpnja 2014. na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske – EOJN, a rok za dostavu ponuda je 04. rujna 2014. u 11 sati. Rok završetka radova je 18 mjeseci od datuma početka radova.
 
EU FONDOVI SPLIT PDF Print E-mail
EU FONDOVI SPLIT V.ZASTUPNIK FIMA VRIJEDNOSNICE BROKERSKE KUĆE VIŠE O NAMA NA BESPLATNOM TELEFONU: 0800-200-155 ILI OSOBNO NA ADRESU: VIŠA 19(BAČVICE) 21 0000 SPLIT Ministarstvo turizma kroz program dodjele bespovratnih potpora pod nazivom „Konkurentnost turističkog gospodarstva“, financira, između ostalog, i razvoj turizma na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG). Tako je ove godine navedeno ministarstvo odobrilo financiranje 83 projekta u ukupnoj vrijednosti od 3 milijuna i 680 tisuća kuna za OPG-ove diljem Hrvatske. Tako će, prema odobrenim sredstvima, hrvatska turistička ponuda biti bogatija za 20 novih kušaonica vina i maslinovog ulja na OPG-ovima – četiri iz Zadarske županije, tri iz Bjelovarsko-bilogorske, po dva iz Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, Istarske, Sisačko-moslavačke te Međimurske županije i po jedan iz Osječko-baranjske, Koprivničko-križevačke te Virovitičko-podravske županije. Osim kušaonica vina i maslinovog ulja, među projektima za koja su odobrena sredstva Ministarstva turizma, nalaze se primjerice, i gradnja bazena u sklopu OPG-ova, ulaganje u uređenje izletišta, razvoj dodatnih sportsko-rekreativnih i kreativno-edukativnih sadržaja, rekonstrukcije kamenih mlinova, uređenje apartmana, izgradnja vidikovaca i vjetroelektrane i drugo. Ukupan budžet programa Konkurentnost turističkog gospodarstva iznosio je 26,65 milijuna kuna, a na mjeru A3 koja se odnosi na OPG-ovce otpada gotovo 4 milijuna kuna.
 
EU FONDOVI SPLIT PDF Print E-mail
EU FONDOVI SPLIT V.ZASTUPNIK FIMA VRIJEDNOSNICE BROKERSKE KUĆE VIŠE O NAMA NA BESPLATNOM TELEFONU: 0800-200-155 ILI OSOBNO NA ADRESU: VIŠA 19(BAČVICE) 21 0000 SPLIT Ministarstvo turizma kroz program ˝Konkurentnost turističkog gospodarstva˝ odobrilo 3 milijuna i 680 tisuća kuna za razvoj OPG-ova Ministarstvo turizma kroz program dodjele bespovratnih potpora pod nazivom „Konkurentnost turističkog gospodarstva“, financira, između ostalog, i razvoj turizma na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG). Tako je ove godine navedeno ministarstvo odobrilo financiranje 83 projekta u ukupnoj vrijednosti od 3 milijuna i 680 tisuća kuna za OPG-ove diljem Hrvatske. Tako će, prema odobrenim sredstvima, hrvatska turistička ponuda biti bogatija za 20 novih kušaonica vina i maslinovog ulja na OPG-ovima – četiri iz Zadarske županije, tri iz Bjelovarsko-bilogorske, po dva iz Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, Istarske, Sisačko-moslavačke te Međimurske županije i po jedan iz Osječko-baranjske, Koprivničko-križevačke te Virovitičko-podravske županije. Osim kušaonica vina i maslinovog ulja, među projektima za koja su odobrena sredstva Ministarstva turizma, nalaze se primjerice, i gradnja bazena u sklopu OPG-ova, ulaganje u uređenje izletišta, razvoj dodatnih sportsko-rekreativnih i kreativno-edukativnih sadržaja, rekonstrukcije kamenih mlinova, uređenje apartmana, izgradnja vidikovaca i vjetroelektrane i drugo. Ukupan budžet programa Konkurentnost turističkog gospodarstva iznosio je 26,65 milijuna kuna, a na mjeru A3 koja se odnosi na OPG-ovce otpada gotovo 4 milijuna kuna.
 
EU FONDOVI SPLIT PDF Print E-mail
EU FONDOVI SPLIT V.ZASTUPNIK FIMA VRIJEDNOSNICE BROKERSKE KUĆE VIŠE O NAMA NA BESPLATNOM TELEFONU: 0800-200-155 ILI OSOBNO NA ADRESU: VIŠA 19(BAČVICE) 21 0000 SPLIT Uskoro će se otvoriti prvi natječaji za projekte u akvakulturi U okviru Operativnog programa za ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2007. – 2013. u tijeku su pripreme za natječaj Mjere 2.1. „Proizvodne investicije u akvakulturi“ koji je Republika Hrvatska izradila, kako bi mogla iskoristiti sredstva iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Potpora u okviru te mjere podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja u komercijalnu proizvodnju akvatičnih organizama, namijenjenih prehrani ljudi radi povećanja proizvodnje i jačanja konkurentnosti i održivosti akvakulture. Sredstva javne potpore za provedbu Mjere osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 75 posto udjela (3,76 milijuna eura), a Republika Hrvatska s 25 posto udjela (1,25 milijuna eura). Prihvatljivi su oni troškovi koji su nastali od dana podnošenja Zahtjeva za potporu. Udio javne potpore iznosi 60 posto sveukupnih prihvatljivih troškova, a najviši iznos potpore po korisniku iznosi milijun eura. Prihvatljiva su ulaganja koja se provode na postojećim uzgajalištima/mrjestilištima i koja podupiru poboljšanje radnih uvjeta, higijenu, zdravlje ljudi ili životinja te kakvoću proizvoda, smanjivanje negativnih utjecaja ili povećanje pozitivnih učinaka na okoliš te pridonose najmanje jednom od sljedećih ciljeva: - diversifikaciji na nove vrste i proizvodnju vrsti s dobrim tržišnim izgledima; - provedbi metoda uzgoja koje bitno smanjuju negativni utjecaj ili povećavaju pozitivan utjecaj na okoliš u usporedbi s uobičajenom praksom u sektoru akvakulture; - potpori tradicionalnim aktivnostima u akvakulturi koje su važne za očuvanje i razvoj gospodarske i društvene strukture i okoliša; - potpori za kupovanje opreme namijenjene za zaštitu mrjestilišta i/ili uzgajališta od predatora; - poboljšanju radnih i sigurnosnih uvjeta radnika u akvakulturi. Predmet su potpore ulaganja u mrjestilišta i/ili uzgajališta te ulaganja povezana sa zahvatima u dijelu skladišnih prostora, objekata za maloprodaju, vodnih građevina i otpremnih centara i centara za pročišćavanje školjkaša te ulaganja u specijalizirana vozila, servisna plovila, teglenice, plutajuće objekte, pontone i radne strojeve, a sve povezano s djelatnošću akvakulture.
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 64

Valid XHTML and CSS.