Home Vijesti

Main MenuDesigned by:

vijesti
EU FONDOVI SPLIT PDF Print E-mail

EU FONDOVI SPLIT

V.ZASTUPNIK FIMA VRIJEDNOSNICA BROKERSKE KUĆE U SPLITU

VIŠE O NAMA NA BESPLATNOM BROJU 0800-200-155 ILI OSOBNO NA ADRESI VIŠKA 19, 21 000 SPLIT

Ured za udruge objavio godišnji plan financiranja organizacija civilnog društva za 2015. Sukladno zaključcima Međuresornog povjerenstva za koordinaciju politike financiranja projekata i programa udruga, Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge objavljuje Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2015. godini iz Državnog proračuna RH i fondova Europske unije. Godišnji plan izrađen je temeljem analiza u kojima su davatelji bespovratnih sredstava identificirali potrebe u svojim resorima. Godišnji plan natječaja sadrži popis ukupno 83 programa za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva koje će u 2015., u sklopu svojih nadležnosti, raspisati 18 državnih tijela. Iznosom od preko 711 milijuna kuna iz Državnog proračuna,dijela prihoda od igara na sreću i fondova EU planira se financirati i sufinancirati više od 5000 programa i projekata organizacija civilnoga društva u područjima prevencije nasilja među djecom i mladima, borbe protiv ovisnosti, socijalnih usluga, volonterstva, obrazovanja, sporta, kulture, zaštite okoliša i prirode, poljoprivrede, turizma, zaštite potrošača te drugim područjima od interesa za opće dobro. Godišnji plan prikazuje i okvirne rokove raspisivanja i završetka natječaja, te potpisivanja ugovora, a informacije u godišnjem planu podložne su dopunama te će biti ažurirane po potrebi.
 
EU FONDOVI SPLIT PDF Print E-mail

EU FONDOVI SPLIT

V.ZASTUPNIK FIMA VRIJEDNOSNICA BROKERSKE KUĆE U SPLITU

VIŠE O NAMA NA BESPLATNOM BROJU 0800-200-155 ILI OSOBNO NA ADRESI VIŠKA 19, 21 000 SPLIT

Predstavljanje „Poduzetničkog impulsa 2015.“ 23. veljače u Zagrebu Ministarstvo poduzetništva i obrta u 2015. godini nastavlja sa provođenjem programa poticanja poduzetništva i obrta – „Poduzetnički impuls“. Sve zainteresirane poduzetnike i obrtnike Ministarstvo poziva na službeno predstavljanje Programa za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, koje će se održati u ponedjeljak 23. veljače, u 10 sati u prostorijama Ministarstva poduzetništva i obrta (Kino dvorana). Za sudjelovanje na predstavljanju Programa poticanja poduzetništva i obrta – „Poduzetnički impuls“ prijavite se elektroničkim putem na adresu e-pošte This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Svi prijavljeni primit će povratnu informaciju o zaprimljenoj prijavi. Raspored predstavljanja programa bespovratnih poticaja iz „Poduzetničkog impulsa za 2015. godinu“ po ostalim županijama Republike Hrvatske bit će pravovremeno objavljen na mrežnim stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta.
 
EU FONDOVI SPLIT PDF Print E-mail

EU FONDOVI SPLIT

ZASTUPNIŠTVO FIMA VRIJEDNOSNICE BROKERSKE KUĆE SPLIT

VIŠE O NAMA NA BESPLATNOM TELEFONU 0800-200-155 ILI NA ADRESI VIŠKA 19, 21 000 SPLIT

Javni poziv za dostavu projekata razvoja jadranskih otoka u 2015. prema potprogramu Razvoj jadranskih otoka Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u 2015. godini uvodi Potprogram Razvoj jadranskih otoka kojim se dodjeljuju sredstva osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcijama za 2016. i 2017. godinu (Narodne novine, broj 148/14) jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za svrhovito ulaganje u razvoj infrastrukture i gospodarstva na hrvatskim otocima. Objavljenim Javnim pozivom za dostavu projekata razvoja jadranskih otoka u 2015. pozivaju se sve zainteresirane jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojim administrativnim granicama obuhvaćaju naseljene otoke i njima pripadajuće povremeno naseljene i nenaseljene otoke i otočiće te poluotok Pelješac da dostave svoje prijave za realizaciju projekata usklađenih s ciljevima Potprograma. Javni poziv se odnosi na projekte vezane za radove na modernizaciji, sanaciji, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji i dogradnji objekata komunalne, društvene i javne infrastruktura, objekata kojima se potiče zaštita okoliša, energetska učinkovitost i obnovljeni izvori energije te objekata osnovne poduzetničke infrastrukture i infrastrukture koja ima svrhu unaprjeđenja turističke ponude. Na osnovu kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, u postupku odabira može se dobiti najviši kumulativni iznos sufinanciranja do 2.000.000 kuna s PDV-om dok je najmanji iznos sredstava koji Ministarstvo za jedan projekt može odobriti 50.000 kuna s PDV-om. Javni poziv se odnosi na projekte/aktivnosti na projektu koje su započete i provode se u 2015. godini te se sredstva Ministarstva mogu koristiti samo u 2015. godini. Najmanji udjel podnositelja prijave u sufinanciranju pojedinog projekta ovisi o skupini u koju je podnositelj prijave razvrstan Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/13) odnosno mjestu provedbe projekta u slučaju da je prijavitelj jedinica područne (regionalne) samouprave. Podnositelji prijave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sudjeluju u sufinanciranju pojedinog projekta minimalno sa sljedećim udjelima: – najmanje 10% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje prijava iz I. skupine; – najmanje 15% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje prijava iz II. skupine; – najmanje 20% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje prijava iz III. skupine; – najmanje 30% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje prijava iz IV. skupine; – najmanje 40% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje prijava iz V. skupine. Zainteresirani podnositelji podnose prijavu za dodjelu sredstva u skladu s Uputama za prijavitelje . Svaki podnositelj prijave može podnijeti najviše dvije prijave. Prijave se podnose na Obrascima za prijavu projekta. Rok dostave prijava je 27. veljače 2015. godine.
 
EU FONDOVI SPLIT PDF Print E-mail

EU FONDOVI SPLIT

ZASTUPNIŠTVO FIMA VRIJEDNOSNICE BROKERSKE KUĆE SPLIT

VIŠE O NAMA NA BESPLATNOM TELEFONU 0800-200-155 ILI NA ADRESI VIŠKA 19, 21 000 SPLIT

Otvoreni Javni pozivi od strane HAMAG-BICRO Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) otvorila je sljedeće javne pozive: – Javni poziv – Program podrške uredima za transfer tehnologije (UTT Program). – Javni poziv – Potpore inovacijskom procesu Program III: Suradničko istraživanje i razvoj – IRCRO – Javni poziv za Potpore inovacijskom procesu Program II: Razvoj na znanju utemeljenih poduzeća – RAZUM. U nastavku predstavljamo Javni poziv za potpore inovacijskom procesu Program II: Razvoj na znanju utemeljenih poduzeća – RAZUM. Program II: Razvoj na znanju utemeljenih poduzeća – RAZUM osigurava početno financiranje novoosnovanih poduzeća ili početno financiranje razvoja novog proizvoda ili usluge u postojećim mikro, malim i srednjim poduzećima. Programom se financiraju inovativni tehnološki pretkomercijalni projekti s ciljem da se: – podrži razvoj mikro, malih i srednjih poduzeća koja se temelje na znanju, – postojećim korisnicima omogući jednostavniji put ka komercijalizaciji rezultata razvoja inovacije, – podigne konkurentnost domaćih poduzeća i proizvoda, te osiguraju uvjeti potrebni za uspješan prijenos znanja, – osigura zaliha projekata te održivo povećanje broja natjecatelja budućih korisnika Strukturnih fondova EU. Program će se financirati aktivnosti specifično vezane uz istraživačko-razvojne aktivnosti koje će rezultirati novim inovativnim proizvodom ili uslugom spremnom za izlazak na tržište. Za provedbu Programa planiran je ukupan iznos od 23 milijuna kuna iz proračuna Drugog projekta tehnologijskog razvoja (STP II) Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta koji se financira zajmom Svjetske banke. Financijska potpora za pretkomercijalne istraživačko-razvojne projekte dodjeljuje se u vidu uvjetnog zajma, bez sredstava osiguranja tražbine vjerovnika, za najviše 70% troškova koje financira Program, dok se preostalih 30% financira iz izvora natjecatelja. Iznos svakog pojedinog projekta ne može biti viši od 9 milijuna kuna. Trajanje projekata je ograničeno na maksimalno 24 mjeseca. Prihvatljivi prijavitelji su sljedeći: – Fizičke osobe koje imaju ozbiljnu namjeru osnovati trgovačko društvo odnosno ozbiljnu nakanu pokretanja poduzetničkog projekta. Natjecatelji koji su fizičke osobe dokazuju potpisanom izjavom u kojoj potvrđuju da su upoznati s uvjetima Programa koji nalažu da prijavom projekta za financiranje u okviru Programa prihvaćaju obvezu osnivanja trgovačkog društva, kao preduvjet sklapanja Ugovora o financiranju ukoliko u postupku evaluacije projekt bude odabran za financiranje. – Poduzetnici (trgovačka društva) koji spadaju u jednu od tri kategorije: mikro, mali ili srednji poduzetnik, registrirani su u RH, nemaju dugova po osnovi javnih davanja i posluju pozitivno s registriranom dobiti i plaćenim porezom na dobit. Početak zaprimanja pretprijava je 16. veljače 2015. godine. Rok za dostavu pretprijave (Faza 1) je 1. travnja 2015. godine a rok za dostavu prijave (Faza 2) je 1. lipnja 2015. godine
 
EU FONDOVI SPLIT PDF Print E-mail

EU FONDOVI SPLIT

ZASTUPNIŠTVO FIMA VRIJEDNOSNICE BROKERSKE KUĆE SPLIT

VIŠE O NAMA NA BESPLATNOM TELEFONU 0800-200-155 ILI NA ADRESI VIŠKA 19, 21 000 SPLIT

Ministarstvo gospodarstva objavilo je 9. veljače 2015. godine sljedeća dva Javna poziva: 1. Javni poziv za poticanje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije – kroz pomoć proračunima JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika. Predmet ovoga Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava u svrhu razvoja energetskog sustava kroz povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije. Prioritet ovoga Javnog poziva je da se kroz pomoć proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika potakne korištenje i razvoj energetske učinkovitosti i upotreba obnovljivih izvora energije. 2. Javni poziv za poticanje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije – kroz donacije neprofitnim organizacijama. Predmet ovoga Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava u svrhu razvoja energetskog sustava kroz povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije. Prioritet ovoga Javnog poziva je da se kroz donacije neprofitnim organizacijama potakne korištenje i razvoj energetske učinkovitosti i upotreba obnovljivih izvora energije.
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 75

Valid XHTML and CSS.